Sponsorzy i partnerzy

SPONSORZY GŁÓWNI

SPONSORZY

PARTNERZY

Bieg wsparły również:
Sołectwa: Bągart, Bielawy, Błędowo, Józefkowo, Płużnica, Wieldządz.
Sklepy spożywczo-przemysłowe: Adam Swół (Płużnica), Marzena Kucięba (Błędowo), Agnieszka Huzarska (Orłowo), Maria Liszaj (Nowa Wieś Królewska), Ewa Gródecka (Nowa Wieś Królewska).
Koła Gospodyń Wiejskich: Błędowo, Orłowo, Płużnica, Wiewiórki.
Bieg zabezpiecza: OSP Płużnica, OSP Błędowo, OSP Nowa Wieś Królewska.

„Małe Granty Gminy Płużnica”
Projekt współfinansowany przez Gminę Płużnica realizowany przez Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica.